Teoria wymiany – czyli przepis na udaną relację

Miłość często nie jest niczym innym jak korzystną wymianą pomiędzy dwojgiem ludzi, którzy otrzymują maksimum tego, czego mogli się spodziewać, wziąwszy pod uwagę ich wartość na rynka osobowości. {Erich Fromm}

To, co ludzie sądzą (pozytywnie lub negatywnie) o swoich relacjach z inną osobą zależy przede wszystkim od tego, jak pojmują nagrody, które daje im ten związek, jak rozumieją koszty, na jakie się narażają, co sądzą o tym, na jaki związek zasługują, i jakie jest, ich zdaniem, prawdopodobieństwo nawiązania lepszych stosunków z kimś innym.

Innymi słowy, kupujemy to, co najlepsze, a wiec taki związek, który daje nam najwięcej korzyści za nasze emocjonalne dolary. Wszystko to doskonale opisuje teoria wymiany, którą amerykański socjolog George Caspar Homans zdefiniował w postaci twierdzeń: …