Jak Kmicic z Wołodyjowskim uczą nas prawdziwej asertywności :)


Blog

Asertywność to termin, który od dłuższego już czasu robi karierę w nowomowie polskich managerów. Profesjonalny kierownik nie może być nie asertywny, więcej – asertywność to zdaniem wielu „ekspertów” warunek sukcesu. Słowo klucz, którym określa się konieczną postawę, dominującą cechę i charakter współczesnego managera, lidera, szefa. Asertywność jest trendy i cool… Super, tylko czy tak naprawdę […]

2018-08-19

Kobiety lepiej negocjują. Mit czy fakt?


Blog

Wiele osób pyta mnie, w związku z realizowanym przeze mnie już od wielu lat cyklem warsztatów kompetencyjnych Kobieca MOC Negocjacji – czy faktycznie kobiety są lepszymi od mężczyzn negocjatorami? Odpowiem krótko – tak, tak uważam. Dodam jednak, że odpowiedź ta dotyczy teoretycznego modelu, predyspozycji kobiet do określonych zadań, ról, postaw i zachowań. Mówiąc wprost, kobiety […]

2018-03-21

Pozawerbalna ekspresja wiele mówi


Blog

Ekspresja ciała jest najważniejszą częścią komunikacji niewerbalnej, tak zwanej mowy ciała. Udowodniono, że ok. 20 procent informacji czerpiemy ze słów, ok. 30 procent wnioskujemy z tonu głosu i aż ok. 50 procent z języka ciała. Przejawia się on jako ruch lub gest. Kobiety są lepszymi od mężczyzn nadawcami i odbiorcami komunikatów niewerbalnych. Warto więc wiedzieć co […]

2017-08-13

W życiu, biznesie, pracy – ZEN. Po prostu!


Blog

Cóż znaczy ZEN? To nurt w buddyzmie, wschodnia religia wplatająca się w całą filozofię życia. Ale ZEN to także świadoma prostota, minimalizm, który wcale nie oznacza prostactwa czy ubóstwa. Wręcz przeciwnie. ZEN to wielkie bogactwo, to świadomy wybór tego co ważne, istotne, wartościowe i odrzucenie wszystkiego co zbędne, co przeszkadza, co wprowadza chaos. Jak wiele […]

2017-06-02